Boek De Zutphense Kehille in het bijzonder

 

Omslag boed De Zutphense Kehille

26 maart verschijnt het boek De Zutphense Kehille in het bijzonder. Een geschiedenis van Joods Zutphen. Het beschrijft vanaf de eerste berichten over Joden in de stad verschillende onderwerpen, zoals de opeenvolgende synagogen, de begraafplaats en de handel en wandel van Joden en Joodse families in Zutphen in de loop der eeuwen. Tweehonderd afbeeldingen completeren het driehonderd bladzijden omvattende boek dat in een hardcover verschijnt. Het raadplegen van verschillende archieven in het land, aangevuld met door families aangedragen herinneringen en foto’s, leverden nooit eerder gepubliceerde informatie en ontdekkingen op, zoals het bestaan in de negentiende eeuw van een mikwe, een ritueel bad, in de tegenwoordige Spoorstraat. Ook landelijk bekende personen staan in dit boek, doordat ze geboren of getogen zijn in Zutphen, zoals de schilders Mommie Schwarz en Lex Horn. Een wereldwijd gewaardeerde autoriteit op het gebied van het Jiddisch, Joseph Leftwich, was er trots op in Zutphen geboren te zijn. Het levensverhaal van de tekenaar Jo Spier is aangegrepen om te illustreren wat het denken in groepen voor gevolgen heeft, en hoe de tijd de kijk op ‘goed’ en ‘fout’ beïnvloedt.
Verschillende beschreven gebeurtenissen in het verleden spiegelen zich in het heden, wat leert ons de geschiedenis? In de tegenwoordige omstandigheden rust op Nederland de plicht om zonder naar schuld of oorzaak te vragen, te helpen waar geleden wordt, het land een oord van vrijheid en gastvrijheid te laten zijn. Het voorgaande is ontleend aan een tekst uit 1938.   
Het boek sluit af met een lijst van alle Joodse inwoners die na de Tweede Wereldoorlog niet terugkeerden.

De schrijver schreef eerder een boek over Joods Delden en werkte mee aan het boek Dat doe je gewoon met Zutphense onderduikverhalen.

Het boek kost 25 euro en is te verkrijgen via de Historische Vereniging Zutphen of via de uitgever:info@stichtingnobilis.nl

Meer informatie over het boek op : https://www.boekjoodszutphen.nl/

Daar zijn ook reviews en aanvullingen te vinden.

Van de boekpresentatie maakte Sander Grootendorst het volgende verslag (PDF)

 

 

 

 

 

 

 
     
     
     
 
     NIG De Stedendriehoek: secretariaat:     secretaris@nigdestedendriehoek.nl