Voor de data van de stadswandelingen klik op de plaatsnaam: Zutphen en Deventer.

Chanoeka in Zutphense synagoge 

Veel religies kennen in de winter een lichtfeest. Chanoeka is het Joodse lichtjesfeest. Tijdens Chanoeka wordt de her-inwijding herdchanoekiaacht van de Tempel van Jeruzalem meer dan tweeduizend jaar geleden door Juda de Maccabeeër.

Volgens de overlevering was er na herovering van de Tempel slechts één kruikje koosjere olie voorradig om de menora te branden. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen - de tijd die nodig was om nieuwe olie te krijgen - brandend te houden. De Chanoekia (een speciale kandelaar voor Chanoeka), heeft plaats voor 8+1 kaarsjes of vlammetjes op olie. Iedere dag steekt men eerst het extra ("negende") lichtje aan, de sjamasj, met dit lichtje worden de andere ontstoken. Op de eerste dag een lichtje, op de tweede twee etc.

Chanoeka heeft in het moderne Jodendom steeds meer de functie gekregen van openbare ontmoeting met de niet-Joodse gemeenschap. Ook in Zutphen is het gebruik dat iedereen van harte welkom is bij het ontsteken van de lichtjes. Chanoeka vieren we dit jaar op zondag 22 december in de Synagoge, Dieserstraat 11 te Zutphen, om 16.30 uur. De grote Chanoekia staat dan weer buiten voor de Synagoge. Het is dan de 1e dag Chanoeka en het eerste licht zal ontstoken worden door Opperrabijn Jacobs

Nadien is er een gezellig samenzijn in de Synagoge.
Wij hopen u op 22 december te mogen begroeten.

 

 

 
     
     
     
 
     NIG de Stedendriehoek: secretariaat: 06 136 79 298     secretaris@nigdestedendriehoek.nl